tel_icon

073-55 14 015

mail_icon

info@dierenartsgestel.nl

Maandag t/m vrijdag:
8.30 – 18.00 uur (pauze: 12.30 – 13.30 uur)
Zaterdag & Zondag gesloten
Home E Privacy policy

Privacy policy

Privacyverklaring

Wij doen ons uiterste best om uw gegevens te beschermen. Wij hebben persoonsgegevens nodig om een klantenkaart aan te maken. Met de klantenkaart kunnen we behouden welke dienst wij aan u verleend hebben. Met deze gegevens kunnen we met u communiceren via post, telefoon of e-mail.
Aan de klantenkaart voegen we de patiëntenkaart van uw huisdier toe. Op deze kaart houden we de medische gegevens van uw huisdier bij en houden we hier bij welke medicatie er is voorgeschreven.
Ook houden wij uw financiële historie bij. Dit laatste omdat wet- en regelgeving ons verplicht deze gegevens te bewaren.

Welke gegevens vragen wij van u?

 1. Voor het aanmaken van een klachtenkaart vragen we:
  Naam, adres, postcode en woonplaats, telefoonnummer (‘s) waarop wij u kunnen bereiken en uw e-mailadres.
 2. Van uw huisdier vragen we:
  Naam, diersoort, ras, geslacht, geboortedatum, chipnummer (indien aanwezig), lichaamsgewicht, kleur, vachttype en of er een huisdierverzekering is afgesloten, ziektegeschiedenis (dit laatste kunnen wij op uw verzoek bij een andere dierenarts opvragen).
 3. Om uw te herinneren aan de jaarlijkse enting bewaren we daartoe de vaccinatiegegevens van uw huisdier.
 4. Om uw dier-eigenaar identiteit te controleren zoals vereist door de wet gebruiken we van u het chipnummer van uw huisdier en uw telefoonnummer.
 5. Wij gebruiken deze gegevens nooit voor onderzoek, enquêtes of marketingdoeleinden.

Minderjarigen

Dierenartspraktijk Sint-Michielsgestel heeft niet de intentie gegevens te verzamelen van personen die jonger zijn dan 18 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We bieden daarom ook geen diensten aan minderjarigen. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@dierenartsgestel.nl, wij verwijderen dan deze informatie.

Het gebruik van informatie over u?

 1. Wij gebruiken boven genoemde informatie over u om onze veterinaire diensten goed uit te voeren.
 2. Voor het afhandelen van uw betaling en het voorkomen van achterstallige betalingen.
 3. U te kunnen bellen of e-mailen indien nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
 4. U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.

Toegang tot uw persoonlijke gegevens

 1. Onze praktijk software is een cloud-based programma van de firma Idexx-Animana. In onze opdracht verwerken en bewaren zij uw gegevens uitsluitend voor het doel waarvoor ze aan hen zijn toevertrouwd. Zij gebruiken de aangeboden date wel in geanonimiseerde vorm voor analyse en statistiek doeleinden.
 2. Indien wij uw huisdier doorverwijzen naar een veterinair specialist kunnen we uw klantengegevens en patiëntgegevens naar hun doorsturen. Dit ook uitsluitend op uw verzoek.

  Met alle betrokken partijen hebben we, indien van toepassing, een verwerkingsovereenkomst gesloten, wat inhoudt dat ook zij verklaren volgens de nieuwe AVG richtlijnen te werken.

Beveiliging

Dierenartspraktijk Sint-Michielsgestel neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.

Cookies

Wij gebruiken geen cookies of web beacons op onze website en applicaties.

Bewaring van u opgeslagen gegevens

Wij zijn wettelijk verplicht om bepaalde gegevens van de over u verzamelde informatie te bewaren gedurende een bepaalde periode.

We bewaren uw gegevens in het belang van uw dier(en) en om financiële-boekhoudkundige redenen. Indien u uw gegevens wilt laten verwijderen, zullen wij dit altijd doen, als aan uw financiële verplichtingen jegens ons is voldaan.

Delen van persoonsgegevens met derden

Dierenartspraktijk Sint-Michielsgestel verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft ten alle tijden het recht op inzage in uw gegevens en de mogelijkheid om uw gegevens te laten verwijderen of door te sturen naar een andere partij. Na identiteitscontrole wordt er met u bepaald om welke gegevens het gaat en wat er mee moet gebeuren.

Wijzigingen

Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd. Eventuele wijzigingen worden bekendgemaakt op deze pagina.